Category Archives: mp3

  1. Svarta hålär teoretiska konstruktioner som har varit föremål för många forskarspekulationer.. Ny teori om svarta hål. Nyligen la den berömde brittiske fysikern Stephen Hawking fram en ny teori om hålen. Enligt Hawking är svarta hål inte omgivna av en ogenomtränglig mur - en så kallad händelsehorisont - utan enbart av en skenbar mur, som låter en del materia sippra ut.
  2. Vågorna i rumtiden uppstod när två svarta hål kretsade i en spiral allt närmare varandra och till slut bildade ett enda svart hål, ungefär 49 gånger så tungt som vår sol. Gravitationsvågorna ger information om svarta hål som inte hade kunnat upptäckas på andra sätt.
  3. Sammanfattning av svarta håls egenskaper. Svarta hål är extremt enkla objekt för att vara makroskopiska - speciellt om man bortser från deras samverkan med sin omgivning.; Svarta hål har en unik skiljelinje kallad händelsehorisont som delar av händelserna inuti det svarta hålet från det omgivande universumet och som därigenom är den perfekta personlighetsfångaren.
  4. Att svarta hål roterar med hög hastighet vet man redan, men astronomer har nu undersökt hur snabbt ett svart hål i Vintergatan roterar. Resultatet av studien visade att det svarta hålet snurrade runt sig själv med ungefär ljusets hastighet [ förtydliga ], och att rymden runt hålet följer med. Hålet ligger 35 .
  5. Svarta hål kan bildas när mycket tunga stjärnor exploderar i slutet av sina liv. Under en stjärnas lysande liv får den sin energi genom att omvandla lätta grundämnen till tyngre. Det lättaste grundämnet är väte och alla stjärnor får det mesta av sin energi genom att hela .
  6. Svarta hål uppslukar allt. Svarta hål uppstår när en gigantisk stjärna exploderar och stjärnan kollapsar till en liten svart fläck. De är omöjliga att se, men väger tillräckligt mycket för att sluka allt i sin närhet.
  7. Svarta hål suger upp planeter, stjärnor och även galaxer om det kommer i dess väg. Och tänk dig, det finns miljoner av miljoner av svarta hål i rymden Fastän du ej kan se dem. Varje dags så födds det ett nytt svart hål. Ett svart hål uppkommer genom att en stjärna Dör och imploderar. Kvar blir det ett svart hål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *